Bệnh viện Bạch Mai

  • 78 Giải Phóng, Phương Đình, Đống Đa, Hà Nội
  • Từ 100 đến 500 người - - Bệnh Viện Công
  • http://bachmai.gov.vn/ | Find us on
Find us on
Không có công việc dành cho bạn

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :