Bệnh Viện Nhi Đồng 2

  • 14 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
  • Từ 100 đến 500 người - - Bệnh Viện Công
  • http://www.benhviennhi.org.vn/ | Find us on
Find us on
Không có công việc dành cho bạn

Đánh giá tổng quan:

Tuyệt vời

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :

Tuyệt vời

Rất tốt

Tuyệt vời

Tuyệt vời