Bệnh viện Nhi đồng TP HCM

  • 15 Đường Võ Trần Chí, Tân Kiên, Binh Chanh District, Huyện Bình Chánh Tân Kiên TPHCM Bình Chánh Hồ C
  • Từ 100 đến 500 người - - Bệnh Viện Công
  • http://bvndtp.org.vn/
Không có công việc dành cho bạn

Đánh giá tổng quan:

Rất tốt

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :