Bệnh Viện Phụ Sản TP Cần Thơ

  • Số 106 Cách Mạng Tháng Tám, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TPCT
  • Từ 50 đến 100 người - - Bệnh Viện Công
  • http://bvphusanct.com.vn/ | Find us on
Find us on
Không có công việc dành cho bạn

Đánh giá tổng quan:

Tuyệt vời

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :

Cần cải thiện nhiều

Tốt

Cần cải thiện nhiều