Bệnh viện Truyền máu Huyết học, TP Hồ Chí Minh

  • 18 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh
  • Từ 100 đến 500 người - - Bệnh Viện Công
  • http://bthh.org.vn
Không có công việc dành cho bạn

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :