Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp y tế

  • TT6.2A-102, Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim – Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
  • Từ 10 đến 50 người - - Phòng Khám Nha Khoa
Không có công việc dành cho bạn

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :