Công Ty TNHH Nha Khoa Kim

  • 33 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
  • Từ 50 đến 100 người - - Phòng Khám Nha Khoa
  • https://nhakhoakim.com/
Không có công việc dành cho bạn

Đánh giá tổng quan:

Rất tốt

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :

Rất tốt

Tốt

Rất tốt

Rất tốt