Phòng khám Bình An - KCN Quảng Nam

  • KCN phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
  • Từ 50 đến 100 người - - Phòng Khám Đa Khoa
Không có công việc dành cho bạn

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :