Trường Đại học Phan Châu Trinh

  • 09 Nguyễn Gia Thiều, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam
  • Từ 50 đến 100 người - - Bệnh Viện Tư

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :