Bổ sung trường hợp thanh toán chi phí trực tiếp với BHXH

     

Theo đó, từ thực tế có trường hợp người bệnh không xuất trình được thẻ BHYT do tình trạng cấp cứu, mất ý thức hoặc tử vong và trường hợp người bệnh bị mất thẻ mà chưa kịp làm thủ tục cấp lại nên chưa được giải quyết quyền lợi BHYT, Bộ Y tế quy định các trường hợp này không xuất trình thẻ BHYT trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày hoặc bị mất thẻ BHYT được thanh toán trực tiếp chi phí với cơ quan BHYT

Đối với trường hợp đăng ký KCB BHYT ban đầu là người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam, Bộ Y tế giao Sở Y tế phối hợp với BHXH tỉnh, hướng dẫn các trường hợp đăng ký KCB ban đầu đáp ứng với nhu cầu của người tham gia BHYT và phù hợp với năng lực của cơ sở KCB. Việc xác định cơ sở KCB BHYT ban đầu (thuộc tuyến xã, tuyến huyện, tuyến tỉnh, hay tuyến trung ương) đáp ứng nhu cầu KCB của người có thẻ BHYT là người nước ngoài do Sở Y tế xác định.

D.Thu

  nld.com.vn