THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Lâm văn trung
01/01/1989
Nam
Hải Phòng
Bác Sĩ Đa Khoa
2
Trưởng Phòng
Anh:Bản ngữ
Chính thức (Full time)
20,000,000 đến 40,000,000 VNĐ VNĐ

ỨNG VIÊN LIÊN QUAN

ha thanh trung edit

- Bằng cấp: Chưa cập nhật
Hà Nội
30/07/2020

NGUYỂN TRƯƠNG THÁI MAI

- Bằng cấp: Bác Sĩ CK2
- Chuyên môn : Bác Sĩ CK1 -Truyền Nhiễm
Hồ Chí Minh
02/08/2020

Nguyễn Trần bảo Trâm

- Bằng cấp: Bác Sĩ Đa Khoa
- Chuyên môn : Bác Sĩ Đa Khoa
Cần Thơ
03/08/2020

Trương Thị Thùy Trâm

- Bằng cấp: Chưa cập nhật
Hồ Chí Minh
08/08/2020