Company Doctor

Thỏa thuận 273 views - Hết hạn ngày: 05/10/2018 (Đã hết hạn)

Mô tả công việc

Manage and be responsible for all activities of health care and related aspects in companies, taking care of employees’ health, medical advice, examination, diagnosis, treatment and healthy lifestyle education.
Manage and taking care of public and occupational health, epidemiological control and follow-up activities, food safety and hygiene in canteens.
Work, cooperate with other departments to run health care programs and healthy lifestyle training activities and working safety in VBLDN and VBLQN Breweries or Tien Giang Brewery
Take part in companies’ activities of health, environment and safety in Breweries.

Yêu cầu công việc

Graduated from Medical university.
Knowledge of epidemiology, psychology, public health, labor health and working safety.
At least 5 years experience working in Doctor of consulting room and medical facility.
Good leadership skill, good communication and interpersonal skill.
Strategic thinking, creative, open – minded and patience.
Good planning and solving problems skill.
Conversant with spoken & written English and PC literacy.
Work at Breweries in Da Nang and Quang Nam areas or Tien Giang Brewery.

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Bảo hiểm theo quy định

Qua 20 năm công tác trong ngành y, tiếp xúc với nhiều bệnh nhân tôi nhận thấy rằng cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu cuộc sống ngày càng được nâng cao và việc chăm sóc sức khỏe trở thành mối quan tâm hàng đầu của các gia đình. Hiện nay, người dân Đồng Bằng Sông Cửu Long còn hạn chế việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Từ 100 đến 500 người
Bệnh Viện Tư
Mr Tam