Điều Dưỡng

Thỏa thuận 303 views - Hết hạn ngày: 31/08/2018 (Đã hết hạn)

Mô tả công việc

- Điều dưỡng các khoa
- Chăm sóc và hỗ trợ bệnh nhân
- Thực hiện theo hưỡng dẫn của bác sĩ

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp hệ đào tạo chính quy các trường đào tạo điều dưỡng. Xếp loại tốt nghiệp từ trung bình khá trở lên
- Sức khỏe, đạo đức tốt
- Ngoại ngữ: Trình độ A2 trở lên hoặc tương đương (đối với Đại học), A1 trở lên hoặc tương đướng (Đối với cao đẳng)
- Tin học trình độ A trở lên (trước ngày 10/08/2016) hoặc tương ứng (Ứng dùng công nghệ thông tin cơ bản)
- Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang chấp hành bản áp quyết định hình sự của tòa án; đnag bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh,cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
- Ưu tiên: Có chứng chỉ hành nghề.

Quyền lợi

- Được đào tạo và hướng dẫn khi tham gia bệnh viện
- Được hưởng các chế độ theo luật lao động hiện hành

Vào năm 1903, một Trạm y tế khiêm tốn với chỉ một Đông y sĩ chuyên chữa trị miễn phí cho cộng đồng người Hoa thuộc bang Quảng Đông đã đựơc hình thành tại địa điểm này. Năm 1919 trạm được xây dựng qui mô lớn hơn với tên mới là Y viện Quảng Đông, hoạt động theo mô hình bệnh viện tư nhân cho đến sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng. Năm 1978 Y viện Quảng Đông được công lập hóa theo chủ trương của Chính phủ và một thời gian sau được đổi tên thành Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Địa chỉ:Số 468 Nguy

Từ 100 đến 500 người
Bệnh Viện Tư
Mr Trung