Y sỹ Y học cổ truyền

Thỏa thuận 43 views - Hết hạn ngày: 29/10/2021 (Đã hết hạn)

Mô tả công việc

- Thực hiện công tác chuyên môn của y sĩ YHCT khám chữa bệnh ban cho bệnh nhân tại bệnh viện theo quy định
- Tham gia thường trực tại bệnh viện theo quy định
- Nghiêm chỉnh thực hiện quy chế cơ quan
- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo
- Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn

Yêu cầu công việc

- 04 Y sỹ Y học cổ truyền (có chứng chỉ
hành nghề)
* TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:
1. Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn được đăng ký dự tuyển:
Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự xét tuyển viên chức:
- Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
- Từ đủ 18 tuổi trở lên
- Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (Hoặc tương đương) trở lên đối với viên chức hạng III, trình độ ngoại ngữ bậc 1 (Hoặc tương đương) trở lên đối với viên chức hạng IV theo quy định tại Thông tư số 0l/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
- Có đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ
2. Đối tượng sau đây không được đăng ký dự tuyển
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Chăm sóc sức khỏe
Lương và tiền thưởng
Lương tháng 13
Bảo hiểm theo quy định
Đồng phục
Tăng lương
Học tập hoặc kỹ năng

Yêu cầu hồ sơ

* Hồ sơ đăng ký dự xét tuyển: Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển phải trực tiếp nộp 02 (hai) bộ hồ sơ, gồm các thành phần sau:
- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (https://tuyencongchuc.vn/wp-content/uploads/2021/10/Phieu_du_tuyen-1.doc)
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng theo Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (Nếu có) được cơ quan có thẩm quyền cấp
- Các văn bằng, chứng nhận thành tích đạt được (Đối với thí sinh thuộc đối tượng tuyển thu hút theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ)
- 02 phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc
__________________
- Thời gian nhận phiếu đăng ký và nộp lệ phí dự xét tuyển trong giờ hành chính: từ 7 giờ 30 phút ngày 30/9/2021 đến 17 giờ ngày 29/10/2021
- Địa điểm nhận phiếu đăng ký: nhận phiếu đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính tại Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh (93 Đặng Huy Trứ, Phước Vĩnh, thành phố Huế
- Lệ phí xét tuyển: 5000 đ/thí sinh, nộp vào lúc nộp phiếu đăng ký dự tuyển
* Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc vui lòng phản ánh, liên hệ về cơ quan thường trực Hội đồng tuyển dụng (Phòng Tổ chức cán bộ – số điện thoại 0915.925.258) để tổng hợp, báo cáo Giám đốc xem xét, giải quyết

Xây dựng bệnh viện trở thành bệnh viện chuyên khoa đạt tiêu chuẩn bệnh viện Phục hồi chức năng có chất lượng cao, hiện đại và thân thiện với chuyên khoa ngôn ngữ trị liệu, hoạt động trị liệu, tâm lý trị liệu, vật lý trị liệu, ngoại-chỉnh hình; đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của nhân dân các tỉnh, thành phố và khu vực miền trung đảm bảo mục tiêu công bằng, hiệu quả và phát triển của ngành Y tế Việt Nam theo khả năng của bệnh viện.

Từ 100 đến 500 người
Bệnh Viện Công
Phòng Tổ chức cán bộ 0915.925.258