Bác sĩ Trưởng khoa Nhi

Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn
Thỏa thuận Ngày online:

ĐIỀU DƯỠNG KIÊM LỄ TÂN PHÒNG KHÁM

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Y Tế Việt Nhật
8,000,000 VNĐ Ngày online:

Điều dưỡng/Hộ sinh

Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn
Từ 8,000,000 VNĐ Đến 10,000,000 VNĐ Ngày online:

Giám Đốc Kinh Doanh Y Tế

Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Việt Can
Từ 40,000,000 VNĐ Đến 50,000,000 VNĐ Ngày online:

Điều Dưỡng/ Kỹ Thuật Viên Gây Mê Hồi Sức (Tiếng Anh Cơ Bản-Đi Làm Ngay)

Công ty TNHH Phòng khám Gia đình Hà Nội
Từ 10,000,000 VNĐ Đến 18,000,000 VNĐ Ngày online:

Nhân viên Telesales

Công ty TNHH Dược phẩm FOBIC
Từ 6,000,000 VNĐ Đến 16,000,000 VNĐ Ngày online:

Giám Đốc Kinh Doanh Y Tế

Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Việt Can
Từ 40,000,000 VNĐ Đến 50,000,000 VNĐ Ngày online:

Điều dưỡng/Hộ sinh

Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn
Từ 8,000,000 VNĐ Đến 10,000,000 VNĐ Ngày online:

ĐIỀU DƯỠNG KIÊM LỄ TÂN PHÒNG KHÁM

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Y Tế Việt Nhật
8,000,000 VNĐ Ngày online: