Sales manager

hr1 vietnam holding
Thỏa thuận Hồ Chí Minh Ngày online:

NHÂN VIÊN ĐÀO TẠO LÂM SÀNG

Công ty TNHH Vin Son
Thỏa thuận Hà Nội Ngày online:

NHÂN VIÊN MARKETING THIẾT BỊ Y TẾ THẨM MỸ

Công ty TNHH Vin Son
Thỏa thuận Hà Nội Ngày online:

NHÂN VIÊN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ THẨM MỸ

Công ty TNHH Vin Son
Thỏa thuận Hà Nội Ngày online:

[HN, HCM] Talentnet Tuyển Trình Dược Viên kênh OTC

Công ty Cổ phần Kết Nối Nhân Tài
Từ 10,000,000 VNĐ Đến 15,000,000 VNĐ Hà Nội Ngày online:

MEDICAL REP IN HÀ NỘI

hr1 vietnam holding
Từ 25,000,000 VNĐ Đến 30,000,000 VNĐ Hà Nội Ngày online:

Medical rep (Skin care product) in HCM

hr1 vietnam holding
Từ 12,000,000 VNĐ Đến 15,000,000 VNĐ Hồ Chí Minh Ngày online:

Điều dưỡng viên

Công ty CP Công nghệ và Dịch vụ Y tế One Doctor
Từ 8,000,000 VNĐ Đến 20,000,000 VNĐ Hà Nội Ngày online:

Trưởng nhóm Marketing

Công ty CP Công nghệ và Dịch vụ Y tế One Doctor
Từ 15,000,000 VNĐ Đến 25,000,000 VNĐ Hà Nội Ngày online:

Nhân viên ứng dụng sản phẩm

Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp y tế
Từ 7,000,000 VNĐ Đến 14,000,000 VNĐ Hà Nội Ngày online: